Kivenpuiston koulu

Kivenpuiston koulu toimii Nurmijärven kunnan ainoana keskitetyn erityisopetuksen kouluna.

Koulu pyrkii kaikessa toiminnassaan tukemaan erityistä tukea tarvitsevaa oppilasta ja hänen huoltajiaan. Koulu ottaa huomioon lapsen vahvuudet ja erityistaipumukset opetuksen järjestelyissä.

Opetuksen eriyttäminen ja yksilöllistäminen on keskeinen osa kokonaisvaltaista ja eheyttävää lapsen kasvua ja oppimista tukevaa toimintaa.

Kivenpuiston koulu toimii myös koko kuntaa palvelevana erityisopetuksen resurssikeskuksena. Koulu tarjoaa alan koulutusta, esittelee uusinta välineistöä sekä toteuttaa monikanavaista opetusta kaikilla vuosiluokilla.

Uuden koulun varustelussa on huomioitu erityisopetuksen tarpeet.

Koulu tarjoaa myös konsultaatiopalveluja päivähoidon ja koulutoimen alueelle.

Kartta Kivenpuiston koululle