Ajankohtaista

Aleksia, Koronavirus, Opetus ja koulutus

Kouluruokailu huomisesta alkaen kouluilla – lue myös kouluruokailukyselyn tulokset

13.5.2020

Nurmijärven perusopetuksen oppilaat osallistuvat omassa koulussa järjestettävään lähiopetukseen 14.5.2020 alkaen. Kouluruokailu järjestetään tänä aikana joko ryhmän omassa luokassa tai porrastetusti koulun ruokalassa. Oppilasryhmät pidetään ruokailussa erillään toisistaan. Ruuat annostellaan oppilaille.

Nurmijärven kunta tarjosi 27.3.-13.5.2020 maksuttoman ruokailumahdollisuuden koulupäivinä etäopiskelussa oleville oppilaille. Kouluruoka sisälsi valmiin, jäähdytetyn, ruoka-annoksen ja jälkiruoaksi hedelmän sekä leipää kerran viikossa. Kouluruoka tilattiin etukäteen ja se noudettiin päivittäin ennalta ilmoitetuista toimipisteistä. Kunta ohjeisti huoltajia, kuinka ruoan noutaminen onnistui turvallisesti.

Etäopiskeluajan kouluruokailukyselyn tulokset

Kunta teetti kyselyn 20.-23.4. koulujen huoltajille kouluruokailun järjestämisestä etäopiskelun aikana. Kyselyn jälkeen valtioneuvosto linjasi, että Suomen koulut avataan 14.5. alkaen. Tämä tarkoitti myös kouluruokailun järjestämistä toukokuun puolivälistä alkaen jälleen lähiopetuksen yhteydessä kouluilla.

Kyselyajankohtana kouluruoka-annoksia jaettiin hieman alle 600 päivässä. Vastauksia kyselyyn kertyi yhteensä 764. Vastaajista 126 oli ilmoittautunut etäruoanhakijaksi ja 638 ei ollut ilmoittautunut hakijaksi.

Kyselyyn vastanneista 87 oli tyytyväinen voimassaolleisiin kouluruokailujärjestelyihin. Ruoan tilanneista tyytyväisyysaste oli noin 70 %. Sen sijaan 34 kyselyyn vastanneista olisi ollut tyytyväinen järjestelyihin, mikäli ruoannoutopaikka olisi ollut lähempänä omaa kotia.

Suurin osa kyselyyn vastanneista, yhteensä 629, olisi halunnut noutaa kuivatarvikkeita ja säilykkeitä sisältäneen elintarvikekassin kerran kahdessa viikossa lähimmästä taajamasta. Tämä oli noin 82 % kaikista vastanneista.

”Kyselyssä nousi esille, että kouluruokailua tilanneet olivat yleisesti ottaen varsin tyytyväisiä palveluun ja ruoan laatuun poikkeusoloissa. Mutta kyselyssä nousi selkeästi esille myös se, ettei etäruokailu palvellut kaikkia perheitä toivotulla tavalla. Erityisesti monet olisivat halunneet päivittäin jaettavan ruoan sijasta elintarvikekasseja, jotka olisi voinut noutaa harvemmin. Toiseksi oltaisiin toivottu, että valmiille ruoalle olisi ollut enemmän jakelupisteitä kunnan alueella, jolloin ruoan hakemiseen olisi kulunut vähemmän aikaa”, Nurmijärven kunnan sivistysjohtaja Tiina Hirvonen kertoo.

Kyselyssä oli mahdollisuus antaa myös avointa palautetta etäruokailun järjestämisestä.

”Saimme kyselyn kautta myös satoja avoimia kommentteja, joissa annettiin myönteistä tai rakentavaa palautetta. Haluan Nurmijärven kunnan puolesta kiittää kaikkia vastanneita. Vaikka emme pääse huomioimaan kyselyn tuloksia tänä keväänä, on niistä suuri apu, jos joudumme uudelleen etäopetustilanteeseen”, Tiina Hirvonen kertoo.

Takaisin listaukseen