Ajankohtaista

Kaikki

Koululaisten lähikoulun osoittamisperusteet päätetty

10.1.2011

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 9.12. periaatteet, joilla ensi- ja seitsemäsluokkalaisten tuleva koulu osoitetaan. Kunta on ensi lukuvuoden alusta samaa koulupiiriä aiemman 13 sijasta.

Alakouluille määriteltiin lukitut oppilaaksiottoalueet siten, että lukituilla alueilla asuvat koulutulokkaat menevät kyseiseen kouluun. Lukittujen alueiden välisillä, nk. harmailla alueilla asuville koulutulokkaille osoitetaan lähikoulu koulun alkamista edeltävänä keväänä. – Lukitut alueet tehtiin  pääsääntöisesti melko pieniksi, jotta koulujen oppilasmääriin ja resursseihin olisi mahdollista vaikuttaa, sanoo sivistystoimenjohtaja Tiina Hirvonen. – Periaatteena aluerehtoreilla valmistelutyössä oli, että ne alueet, joilta oppilaita voi ohjata useampaan kouluun, jätetään harmaiksi.

Yläkouluille määriteltiin alakoulut, joiden kuudesluokkalaiset siirtyvät aina kyseiseen yläkouluun. Nummenpään, Uotilan ja Valkjärven koulut määriteltiin yläkouluun siirtymisen osalta harmaiksi alueiksi. Näiden koulujen kuudesluokkalaisten yläkouluksi osoitetaan vuosittain joko Nurmijärven yhteiskoulu tai jokin Klaukkalan alueen yläkoulu oppilaaksiottamisen periaatteiden mukaan.

 

Pedagoginen lähtökohta sijoittelussa

Muutosten keskeisenä tavoitteena on, että oppilaiden määrä suhteessa kunkin koulun tiloihin ja resursseihin sekä opetusryhmät muodostuvat kouluissa pedagogisesti ja koulun toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisiksi.  -Säästöjä tavoitellaan nyt pedagogisesti kestävällä tavalla: ohjaamalla rakennetta sellaiseksi, että oppilaiden asema on tasavertainen ja oppimisen edellytykset toteutuvat parhaalla mahdollisella tavalla. Samalla saavutetaan säästöjä kun ei makseta tyhjistä tiloista yhtäällä ja lisärakennuksista toisaalla, linjaa opetuspäällikkö Kati Luostarinen.

Harmailla alueilla asuvien koulutulokkaiden ja kolmen harmaan alakoulun kuudesluokkalaisten lähikoulu osoitetaan niin, että samassa osoitteessa asuvat sisarukset ohjataan samaan kouluun ja oppilashuollolliset tai terveydentilaan liittyvät syyt otetaan huomioon, samoin kuin koulumatkojen turvallisuus ja lyhyys koulukuljetusjärjestelyt huomioiden. Yläkouluun siirtyjien osalta huomioidaan myös ainevalinnat, kuten mahdollisuus jatkaa vapaaehtoisen A-kielen opiskelua.

 

Liitteet

> Kartta oppilaaksiottoalueista (Pdf-tiedosto, 1,92 Mt) 
 
> Luettelo syöttävistä alkouluista (Pdf-tiedosto, 151,17 kt)
 

 

Takaisin listaukseen