Ajankohtaista

Joukkoliikenne

Kivenkyydin asiakaskyselyn 2020 tulokset

28.4.2020

Maaliskuussa toteutetun Kivenkyydin asiakaskyselyn pohjalta mieluiten Kivenkyytiä käytettäisiin asiointimatkoihin tai liityntäliikenteenä muuhun joukkoliikenteeseen. Aikatauluissa sekä lipputuotteiden ja reittien tunnettavuudessa oli haasteita. Koronatilanteen vaikutukset näkyivät myös vastausmäärissä.

30 päivän Nurmijärvilippu tunnetuin

Kyselyn yhteydessä esiteltiin kysymysten muodossa Nurmijärvellä käytössä olevia joukkoliikenteen lipputuotteita. Parhaiten lipputuotteista tunnettiin aikuisten 30 päivän Nurmijärviliput. Uusin lipputuote, käytännöllinen mobiililippu, oli vielä melko huonosti tunnettu.

Aikataulujen ja reittien sopimattomuus rajoittaa käyttöä

Suurimpia syitä sille, ettei vastaaja ollut käyttänyt Kivenkyytiä, olivat aikataulujen tai reittien sopimattomuus sekä aikataulu- ja reittitietojen vaikea löydettävyys. Aikataulujen saatavuuteen liittyen tuli paljon myös vapaamuotoista palautetta, mikä on ymmärrettävää, koska aiempien vuosien tapaan Kivenkyydin aikataulujulkaisua ei ole enää jaettu talouksiin.

Kivenkyydin aikatauluja saa Kivenkyydin autoista ja yksittäisiä Kivenkyydin aikataulu- ja reittitietoja voi tiedustella puhelimitse liikennöitsijältä numerosta 09 274 6900. Lisäksi liikennöitsijä toimittaa paperiversion joukkoliikenteen aikatauluista kotiin kaikille niille henkilöille, jotka ovat ilmoittaneet yhteystietonsa liikennöitsijälle. Henkilöt, jotka eivät käytä internetiä ja jotka tarvitsevat apua esim. omiin tarpeisiin sopivien joukkoliikennereittien tai -aikataulujen löytämisessä, voivat soittaa liikennöitsijälle numeroon 09 878 9900 (muu joukkoliikenne).

Yhteydet Hyvinkään sairaalaan sekä Röykkä-Rajamäki välin esteettömyys reittitoiveissa

Uusia reittitoiveita olivat erityisesti esteetön asiointiyhteys Röykän ja Rajamäen välille sekä yhteydet eri puolilta kuntaa Hyvinkään sairaalaan. Röykästä pääsee Rajamäelle jo nyt kutsupohjaisena ennakkotilauksella, mutta tulevan aikataulukauden osalta selvitetään mahdollisuutta järjestää yhteysvälille palvelua myös kiinteällä aikataululla. Kivenkyydin esteetöntä palvelua ei ole mahdollista ulottaa Hyvinkäälle saakka, mutta Nurmijärven Kirkonkylältä ja Rajamäeltä pääsee Hyvinkäälle melko hyvin varsinaisella joukkoliikenteellä (linja-auto nro 45). Klaukkalasta saakka Hyvinkäälle yhteydet ovat vaihdollisia. Vaihdolliset yhteydet löytyvät parhaiten Matkahuollon aikatauluhausta https://liput.matkahuolto.fi tai soittamalla liikennöitsijälle numeroon 09 878 9900.

Koronatilanne vähensi vastausten määrää

Maaliskuussa toteutettuun Kivenkyydin kehityskyselyyn tuli tänä vuonna noin 80 vastausta. Vastausmäärä jäi edellisiä kyselykertoja alhaisemmaksi, koska keskeisenä vastaamispaikkana toimineet kirjastot jouduttiin sulkemaan 20.3. poikkeustilanteen vuoksi ennen vastausajan päättymistä (3.4.).

Eniten vastauksia tuli aiempien vuosien tapaan Klaukkalasta ja Lepsämästä. Aktiivisimmin vastauksia antoivat yli 63-vuotiaat. Noin puolet vastanneista ei ollut käyttänyt Kivenkyytiä ollenkaan, joten kyselyssä ilmeni myös mahdollisten uusien käyttäjien toiveita.

Tutustu kyselyn tuloksiin

Kivenkyydin kehityskysely 2020 tulokset (Pdf-tiedosto)

 

Takaisin listaukseen