Ajankohtaista

Kaikki

Kirkkotien oikaisu ja sillanrakennus käynnistynyt Klaukkalassa

10.1.2011

Nurmijärvellä Klaukkalassa sijaitsevan Kirkkotien kapeiden siltojen uusiminen on aloitettu. Nykyinen ajoneuvosilta ja kevyen liikenteen silta puretaan ja ajoneuvosillan itäpuolelle rakennetaan uusi, noin 50 metriä pitkä ja 12 metriä leveä silta kevyen liikenteen kaistoineen. Hankkeella parannetaan huomattavasti Kirkkotien liikenneturvallisuutta.

Uuteen siltaan tulee 8 metriä leveä ajorata ja 3 metriä leveä kevyen liikenteen kaista. Siltaurakan lisäksi hankkeessa rakennetaan noin 600 metriä katua, tehdään kunnallistekniikkaa ja kaapelien siirtoja.

Huonojen pohjaolosuhteiden vuoksi joudutaan kohteessa tekemään myös mittavia pohjanvahvistuksia; rakennettava silta perustetaan paalujen varaan ja kadun pohjavahvistus toteutetaan stabiloimalla, jota tulee yhteensä noin 125 km. Hanke toteutetaan yhteistyössä Nurmijärven kunnan ja Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa.

 

Siltatyö valmis ensi vuoden toukokuussa

Työt on jo aloitettu 20 kV ilmakaapelien siirroilla ja parhaillaan on menossa operaattorien kaapelien siirrot. Kadun pohjan vahvistustyöt alkavat tällä viikolla. Viikolla 34 puretaan kevyen liikenteen silta ja paikalle rakennetaan siltatyömaan kiertävä kiertotieyhteys. Varsinaisen siltaurakan on arvioitu alkavan viikolla 37.

Stabilointiurakka saadaan päätökseen vuoden loppuun mennessä ja siltatyö on valmis ensi vuoden toukokuussa. Kadunrakennustyöt viimeistelyineen valmistuvat syyskuussa 2011.

 

Liikennejärjestelyt muuttuvat, varovaisuutta tarvitaan

Nopeusrajoitus siltapaikan kiertävällä tiellä rajataan 20 kilometriin tunnissa. Suurinta melua ympäristöön aiheutuu paalutustyöstä, jota kestää arviolta kuukauden. Työaika paalutukselle on rajattu klo 07.00 – 18.00 väliselle ajalle. Työmaasta aiheutuvan melun on arvioitu vaimenevan niin, että aiheutuva melu ei merkittävästi häiritse lähiympäristön kiinteistöjen asukkaita. Tarvittaessa melun leviämistä ympäristöön seurataan mittauksin.

Stabilointityöstä aiheutuu jonkin verran pölyämistä; pölyn ei kuitenkaan ole arvioitu leviävän ympäristön kiinteistöihin. Pölyämistä estetään tarvittaessa kastelemalla.

– Pahoittelemme hankkeesta mahdollisesti aiheutuvia väliaikaisia haittoja. Yhteistyöllä ja tiedottamisella pyrimme siihen, että hanke toteutuisi mahdollisimman joustavasti, harmittomasti ja turvallisesti, korostaa kunnallistekniikan päällikkö Jarmo Mattila.

– Pyydämme autoilijoita ja kevyen liikenteen väylän käyttäjiä huomioimaan kohteen ahtaus ja muuttuvat liikennejärjestelyt. On erittäin tärkeää, että noudatetaan liikenteenohjausmerkintöjä ja varovaisuutta. Liikenteenohjauslaitteilla pyritään varmistamaan kohteen turvallisuus sekä työntekijöiden, että liikenteen kannalta.  Työmaa saattaa aiheuttaa hetkellisiä liikennekatkoksia.

Hankkeessa on mukana useita osapuolia. Siltaurakan toteuttavat Soraset Yhtiöt Oy ja stabilointiurakan Lemminkäinen Infra Oy. Kadunrakennusurakasta vastaa Nurmijärven kunta ja kunnallisteknisistä töistä Nurmijärven Vesi.  Rakennuttajakonsulttina toimii Ramboll Finland Oy. Kaapelien siirrot tekee Eltel Networks Oy ja 20 kV ilmalinjan siirron Nurmijärven Sähkö Oy.

 

Takaisin listaukseen