Ajankohtaista

Keusote, Sosiaali ja terveys

Keusote-kunnat hakevat yhdessä työllisyyden kuntakokeiluun

19.11.2019

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän eli Keusoten perustajakunnat ovat yhdessä hakemassa työllisyyden kuntakokeilua ensi vuodesta lähtien. Maan hallitus on käynnistämässä työllisyyspalvelujen alueelliset kuntakokeilut keväällä 2020.

Yhteiseen työllisyyskokeiluun hakeutuvat Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula. Kumppanikuntien väestömäärä on yhteensä lähes 200 000 asukasta. Työvoiman määrä alueella on yhteensä noin 98 000. Tällä hetkellä alueen työvoimasta 6,5 % on työttömiä työnhakijoita ja työttömyyden alenemisen kehitys on hidastunut kuluvan vuoden aikana.

Keusote-kuntien alueella oli elokuun lopussa hieman yli 2 000 pitkäaikaistyötöntä, sekä lisäksi 1 400 alle 30-vuotiasta työtöntä ja noin 600 ulkomaalaista työtöntä. Yli puolet alueen työttömistä lasketaan rakennetyöttömiksi, eli alueella tarjolla oleva työ ei kohtaa työttömänä olevien työnhakijoiden koulutus- ja osaamistaustaa.

Tavoitteena enemmän tukea työpaikkojen ja työntekijöiden kohtaamiselle

Työllisyyskokeiluun hakevien kuntien eli Hyvinkään, Järvenpään, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan yhteen lasketut työmarkkinatuen kustannukset olivat 9,9 miljoonaa euroa vuonna 2018.

Alueella oli elokuussa 2019 yhteensä 1 623 avointa työpaikkaa. Lisäksi tarjolla on paljon avoimia työllisyyttä edistäviä palveluita ja koulutuspaikkoja. Siksi kumppanikunnat arvioivat, että kuntakokeiluun liittyvät työmuodot mahdollistaisivat avoimien paikkojen tehokkaamman täytön.

Työllisyyskokeilu mahdollistaisi entistä paremmin alueellisen liikkuvuuden työnhakijoille ja tavoitteena olisi myös, että sen tueksi rakennettaisiin vahva yhteistyöverkosto yritysten ja oppilaitosten kanssa. Asiakaskohderyhmän työllistymismahdollisuudet paranisivat huomattavasti kokeilun tuomien mahdollisuuksien myötä.

Kokeilussa olisi myös tavoitteena tunnistaa kuntien työllisyyspalveluiden palveluvalikko, sekä parantaa palveluiden alueellista kohdentamista yli kuntarajojen ja työllisyyden edistämiseen käytettyjen taloudellisten tukien myöntämisen perusteiden yhdenmukaistamista.

Hyvinkään kaupunki vastaa sopijapuolten yhteisen hakemuksen laatimisesta ja toimittamisesta työ- ja elinkeinoministeriöön ja mikäli Keusote-alueen kunnat pääsevät mukaan työllisyyskokeiluun on Hyvinkään kaupunki valmis hallinnoimaan ja koordinoimaan kokeilun kokonaistoteutusta.

Takaisin listaukseen