Ajankohtaista

Jätehuolto

Biojätteiden tyhjennyshinta muuttuu elokuussa

27.7.2020

Nurmijärvellä biojätteet on kerättävä taaja-asutusalueella erikseen taloyhtiöissä, joissa on vähintään viisi asuntoa. Kunta on hankkinut biojätteen kuljetuspalvelun Lassila & Tikanoja Oy:ltä. Biojätteen tyhjennyshinnasto Nurmijärven kunnan alueella 1.8.2020 alkaen on seuraava:

Uusista hinnoista on päätetty jätelautakunta Kolmenkierron kokouksessa 11.6.2020. Päätös oli nähtävillä jätelautakunta Kolmenkierron ja Nurmijärven kunnan verkkosivuilla 24.6. – 23.7.2020. Kuulutus on julkaistu Nurmijärven Uutisissa 27.6.2020.

Uudet jätehuoltomääräykset mahdollistavat biojäteastian tyhjennysvälin pidentämisen

Uudet jätehuoltomääräykset mahdollistavat biojätteen astiatyhjennysvälin pidentämisen 2 viikkoon käsin siirrettävissä astioissa ja 4 viikkoon syväkeräyssäiliöissä ja jäähdytetyissä säiliöissä edellyttäen, ettei jäteastiasta aiheudu hajuhaittaa eikä muita haittoja esimerkiksi jätteenkuljetukselle. Jätelautakunta Kolmenkierron alueen jätehuoltomääräykset tulivat voimaan Nurmijärvellä 1.4.2020.

Taloyhtiöitä koskevia muita muutoksia jätehuoltomääräyksissä

Jätehuoltomääräyksissä on muutoksia myös muissa erilliskerättävissä jätteissä ja niiden tyhjennysväleissä. Vähintään viiden asunnon taloyhtiöissä on lajiteltava biojätteen lisäksi kartonkipakkaukset ja muovipakkaukset. Vähintään 10 asunnon taloyhtiöissä on lajiteltava myös metalli ja lasipakkaukset. Seka-/kuivajätteen ja paperin keräys jatkuvat ennallaan.

Muutokset kartonki-, lasipakkausjätteen ja metallin erilliskeräysvelvoitteeseen sekä energiajätteen keräyskielto tulevat voimaan Nurmijärven kunnassa 1.10.2020. Muovipakkausjätteen erilliskeräysvelvoite tulee voimaan 1.1.2021 alkaen vaiheittain sitä mukaa, kun kunnan kilpailuttama kuljetusurakka alkaa. Keräysvelvoitteen alkamisesta tiedotetaan kiinteistöille hyvissä ajoin.

Jätelautakunta Kolmenkierron sivuilta löydätte jätehuoltomääräykset ja jätehinnastot.

Lisätietoja antaa kunnassa alueisännöitsijä Aino Angervuori

Takaisin listaukseen