Ajankohtaista

Päätöksenteko

Avustuksia haettavana

12.2.2020

Nurmijärven kunta julistaa haettavaksi seuraavat vuoden 2020 talousarvioon varatuista määrärahoista myönnettävät avustukset:

Kunnanhallitus myöntää

AVUSTUKSIA NUORISOSEURAN-, RAITTIUSSEURAN- JA TYÖVÄENTALOILLE käyttö- ja hoitokuluihin (avustusmääräraha jaettavaksi vähävaraisten yleishyödyllisten järjestöjen tilavuokra-alennuksina ja nuorisoseuran- ja työväentalojen käyttö- ja hoitokuluavustuksina, yhteensä enintään 6 000 euroa). Hakemukseen liitetään selvitys kiinteistön menoista ja tuloista vuosilta 2018 ja 2019, jäljennös tilinpäätöksestä vuodelta 2019, päätös tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä vuodelta 2019 sekä talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2020. Avustusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Hakuaika päättyy 4.5.2020 klo 16. Hakemukset palautetaan kunnanviraston asiakaspalveluun tai postitse os. Nurmijärven kunta, keskushallinto, PL 37 01901 Nurmijärvi. Lisätietoja antaa kunnanlakimies, puh. 040 317 2015.

Hyvinvointilautakunta myöntää

HYVINVOINTIA JA TERVEYTTÄ EDISTÄVIÄ AVUSTUKSIA

Avustuksia myönnetään kunnanhallituksen kokouksen 29.1.2018 § 25 ja hyvinvointilautakunnan kokouksen 20.1.2020 § 5 hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

Avustuksilla edistetään eri-ikäisten nurmijärveläisten hyvinvointia ja terveyttä. Avustuksia voidaan myöntää yhdistyksille ja järjestöille. Myönnettävällä avustuksella voi kattaa avustettavan toiminnan kuluista korkeintaan 50 %. Avustusta ei myönnetä sellaiseen avustuslajiin, jota avustetaan kunnan toisesta avustuslajista. Avustusmuotoja ovat toiminta-avustus ja kohdeavustus.

Hakuaika on 1.4 – 30.4.2020. Avustusta haetaan sähköisesti Solmu-verkkoasiointipalvelun kautta. Kaikki avustussäännössä mainitut liitteet tulee liittää sähköiseen hakemukseen. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Lisätietoja antaa hyvinvointikoordinaattori puh. 040 317 4363.

URHEILUSEUROJEN AVUSTUKSIA

Nurmijärvelle rekisteröidylle yhdistykselle, jonka sääntöjen mukaan pääasiallisena toimintamuotona on liikunta. Avustuksia myönnetään kunnanhallituksen kokouksen 29.1.2018 § 25 ja hyvinvointilautakunnan kokouksen 21.1.2020 § 3 hyväksymien periaatteiden mukaisesti toiminta- ja tila-avustuksina. Määräraha vuonna 2020 on yhteensä 218 000 euroa. Tila-avustuksen osuus on noin 10% hyväksyttävistä tilakustannuksista. Tila-avustusta myönnetään jäähallin, lämmitettävän tekonurmikentän, Arkadian hallin ja kunnan ulkopuolisten liikuntatilojen vuokriin.

Kaikki avustussäännöissä mainitut liitteet tulee liittää sähköiseen hakemukseen. Hakemukset tulee tehdä 31.3.2020 mennessä.

Avustusten hakuun liittyvät ohjeet ja säännöt löytyvät osoitteesta www.nurmijarvi.fi/liikunta (->urheiluseurojen avustukset. Lisätietoja liikuntapäällikkö puh 040 317 2050.

KULTTUURIAVUSTUSTA

Harkinnanvaraista avustusta voidaan myöntää nurmijärveläisille yhdistyksille ja muille toimijoille hyvinvointilautakunnan 22.1.2019 § 11 hyväksymän kulttuuriavustussäännön mukaisesti. Avustusmääräraha 44 500 € sisältää avustukset ja kulttuuripalkinnot. Kulttuuriavustusta voi hakea tapahtumien järjestämiseen ja muuhun kulttuuritoimintaan sekä kotiseututyöhön ja kulttuuriperinnön vaalimiseen. Taide- tai kulttuurialan yhdistys voi hakea myös ohjaaja-avustusta ja vuokra-avustusta. Ammattitaiteilijat voivat hakea taiteilija-apurahaa ja 18-29 – vuotiaat taiteenopiskelijat stipendiä. Avustus on luonteeltaan kohdeavustusta. Yksityiskohtaiset tiedot avustuskriteereistä ja hakukelpoisuudesta saa kulttuuriavustussäännöstä. Kulttuuriavustussääntö löytyy osoitteesta www.nurmijarvi.fi/kulttuuri-> Avustukset.

Hakemukseen tulee liittää avustushakemuslomakkeessa mainitut liitteet. Hakemukset tulee palauttaa 31.3.2020 mennessä. Jos avustusrahaa jää jakamatta, järjestetään elokuussa toinen hakukierros. Lisätietoja antaa kulttuuripäällikkö, puh. 040 317 2506.

NUORISOYHDISTYKSILLE TOIMINTA-AVUSTUSTA 24 500 euroa. Hakuaika 31.3.2020 asti.

KOHDEAVUSTUSTA 7000 euroa. Hakuaika 31.3.2020 ja 30.9.2020 asti.

Lisätietoja antaa nuorisopäällikkö puh. 040 317 2060.

 

Hyvinvointilautakunnan myöntämät avustukset haetaan sähköisesti Nurmijärven kunnan Solmu-verkkoasiointipalvelun kautta osoitteessa https://solmu.nurmijarvi.fi/avustukset/ huom! lomakkeet avautuvat viikolla 10).

Hakemuksen täyttäminen edellyttää rekisteröitymistä Solmun käyttäjäksi (Kirjaudu sisään/Rekisteröinti –valikko Solmussa).

Jos avustushakemuksen tekeminen sähköisesti tuottaa vaikeuksia, pyydämme ottamaan yhteyttä haettavan avustuksen yhteyshenkilöön. Hakuaikana annetaan opastusta ja tukea avustuslomakkeen täyttöön.

Kunnanhallitus on päättänyt, että yhdistys saa pääsääntöisesti avustusta vain yhdeltä hallintokunnalta.

Toiminta-avustukset myönnetään Nurmijärven kunnanhallituksen kokouksen 29.1.2018 § 25 päättämien yleisten myöntämisperusteiden mukaisesti. Tämän lisäksi on kukin myöntävä taho erikseen määritellyt tarkempia avustusten myöntämisperusteita.

Kunnan kuulutukset löytyvät osoitteesta:

https://www.nurmijarvi.fi/paatoksenteko-ja-hallinto/paatoksenteko-ja-kuulutukset/kuulutukset/

 

Nurmijärvi 12.2.2020

KUNNANHALLITUS

Takaisin listaukseen