Valkjärven länsiosa 

Perttulan vesiosuuskunta piti yhteistyössä yhteistyössä Nurmijärven kunnan kanssa yleisötilaisuuden osuuskunnan laajenemismahdollisuuksista ja jakoi alueen kiinteistöille kyselyt, joissa tiedusteltiin alustavasti kiinteistöjen omistajien halukkuutta liittyä keskitettyyn  vesi- ja viemäriverkostoon. Kysely ei ollut sitova vaan sen selvitti lähinnä edellytyksiä lähteä viemään suunnittelua eteenpäin. Kyselyn vastausprosentti oli heikko eikä suunnittelua täten voida viedä eteenpäin tässä vaiheessa.