Nummimäki

 

Nummimäen vesiosuuskunta sijaisee Klaukkalan koillispuolella.

Vesiosuuskunnan toiminta-alue on vahvistettu 12.4.2010 / §94. KHO on hylkäsi 21.8.2013 päätöksellään Nummimäen vesiosuuskunnan toiminta-aluepäätöksestä tehdyt valitukset eikä muuttanut hallinto-oikeuden päätöstä. Kiinteistöillä on vesihuoltolain mukainen liittymisvelvollisuus vesihuoltolaitoksen verkostoon.

Hyväksyttyyn toiminta-alue:

 Toiminta-aluekartta

Toiminta-alue ja vesihuoltolain tarkoittama tilastollinen taajama on esitetty alla olevalla karttaliitteellä:

Toiminta-alue ja tilastollinen taajama

Katso lisätietoja vesiosuuskunnasta Nummimäen vesiosuuskunnan sivuilta .

 

Päivitetty 12/2018.