Leppälampi

Röykän Leppälammen vesiosuuskunta on perustettu 24.8.2009

Leppälammen yleissuunnitelma laadittiin tarkempien suunnitelutöiden pohjaksi. Voit tarkastella yleissuunnitelmakarttaa seuraavan linkin kautta:

Leppälammen yleissuunnitelma (2,1 Mt)

Uudenmaan ELY-keskus myönsi Leppälammen vesiosuuskunnalle valtion vesihuoltoavustusta.Vesiosuuskunta keräsi liittyjiä vuosien 2010 ja 2011 aikana. 1. rakennussuunnitteluvaihe on suunniteltu alueelle, jossa liittyjätiheys on riittävä. Rakentamissuunnitelman laati FCG Finnish Consulting Group Oy. 1. vaiheen luonnos esiteltiin 15.11.2010 Röykän-Leppälammen nuorisoseurantalolla. Rakennussuunnitelman yleiskartta:

Yleiskartta 

Leppälammen vesiosuuskunnan vesihuoltoverkoston rakentamistyöt ovat valmistuneet.

Linjoilla on tehty muutoksia suunnitelmiin verrattuna tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan.

Kiinteistökohtainen suunnittelu verkostoon liittymiseksi kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. Kiinteistön tulee tehdä KVV-suunnitelma kiinteistön liittämisestä osuuskunnan verkostoon. Uusien rakennuslupien osalta valvonnan suorittaa Nurmijärven kunta muutoin valvojana on Leppälammen vesiosuuskunnan valitsema valvoja. 

Lisää informaatiota hankkeesta:

 Leppälammen vesiosuuskunnan sivut