Ajankohtaista vesiosuuskunta-asiaa

Nurmijärven kunnan vesiosuuskuntahankkeita ohjaa:

 

Hanna Nieminen
kunnallistekniikan suunnittelija
Puh. 040 317 2313

 

Vesiosuuskuntaverkostoja on eri puolilla kuntaa.

Vesiosuuskunnat Nurmijärvellä 

Nykyiset vesiosuuskunnat laajentavat verkostojaan tarpeiden ja osuuskuntien resursseiden mukaan. Sivulta löydät ajankohtaista tietoa vireillä olevista ja jo rakennetuista vesiosuuskuntahankkeista sekä tulevista yleisötilaisuuksista.

 

Valmiit:

Perttula

Numlahti

Nummimäki

Haaran alue

Hakapellontie

Karhunkorpi-Nukari siirtoviemäri 

Nukarin kylä

Leppälampi

 

Suunnittelua tehty, mutta eivät toteutuneet:

Herustenjärvet

Valkjärven itäranta ja Tiiranranta

Valkjärven länsiosa