VesihuoltoVesimittari

Nurmijärven asemakaavoitettujen taajamien vesihuoltoa hoitaa Nurmijärven Vesi -liikelaitos.

Asemakaavoitettujen alueiden ulkopuolella haja-asutusalueilla kiinteistöt hoitavat vesihuollon itse tai voivat järjestäytyä yhteenliittymiksi esimerkiksi vesiosuuskunniksi.

Nurmijärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt haja-asutuksen vesihuollon periaatteet, joiden mukaan kunta edistää ja tukee vesiosuuskuntamuotoista tai vastaavaa asukkaiden omaehtoista yhteistoimintaa.

Vesiosuuskuntien toimintaan liittyviä asioita hoitaa ja koordinoi kunnassa hankekoordinaattori.

Yksittäisen kiinteistön viemäröintiä tai kaivoa koskevia asioita hoitaa kunnassa ympäristökeskus.