Kevyt liikennePyöräilijät

Nurmijärven kunnan alueella on kevyen liikenteen väyliä ja jalkakäytäviä yhteensä n. 74 km. Vuosien 2006-2010 aikana uusia kevyen liikenteen väyliä rakennettiin n. 13,5 km. Kevyestä liikenteestä puhuttaessa tarkoitetaan jalankulkua, pyöräilyä ja mopoilua.

Nurmijärven kunnassa on lukuisia kevyen liikenteen väyliä, puistoraitteja, ulkoilureittejä, hiihtolatuja,vaellusreittejä sekä muita ulkoiluun tarkoitettuja kevyen liikenteen yhteysreittejä. Vuonna 2010 on valmistunut Nurmijärven kevyen liikenteen verkoston ja ulkoilureitistön suunnitelma. Suunnitelman tarkoituksena oli koota yhteen tiedot olemassa olevista väylistä ja reiteistä sekä tulevaisuuden tarpeet.

Reitistösuunnitelma

Reitistösuunnitelman liitteet

 

Katso myös

Liikunta ja ulkoilu