Joukkoliikenne

Nurmijärven joukkoliikenne perustuu yksityisten liikennöitsijöiden harjoittamaan linja-autoliikenteeseen, jota täydentää Kivenkyyti-palveluliikenne . Pysäköinti-sivulta löydät Nurmijärvellä sijaitsevat liityntäpysäköintipaikat.

1.1.2019 astui voimaan 10-vuotinen joukkoliikennesopimus Korsisaari-yhtiöihin kuuluvan Nurmijärven Linja Oy:n, Nurmijärven kunnan, Hyvinkään kaupungin ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen välillä. Sopimuksen tarkoituksena on taata toimiva ja ympäristöystävällinen joukkoliikenne Nurmijärvellä, sekä yhteydet Nurmijärveltä Helsingin ja Hyvinkään suuntiin. Uudenmaan ELY-keskus toimii alueen joukkoliikenteen toimivaltaisena viran-omaisena sopimuksen päätilaajana. Hyvinkää on uudessa sopimuksessa mukana Hyvinkää-Rajamäki -liikenteen osalta.

Klaukkalan linja-autoasema siirtyi 1.1.2019 alkaen Viirinlaakson matkakeskukseen. Tällöin otettiin käyttöön myös Viirinlaakson liityntäpysäköintialue.

Viirinlaakson matkakeskus toimii jatkossa Klaukkalan virallisena lähtö- ja päätepysäkkinä, jonne kaikki liityntävuorot ajetaan. Klaukkalan vanhan linja-autoaseman kohdalla on uusi pysäkkipari Klaukkalantien varressa. Matkahuollon toimipiste jää toistaiseksi toimimaan vanhalle linja-autoasemalle.

Lue lisää uudistuksesta "Ajankohtaista joukkoliikenteessä" -sivupalkin tiedotteista.

 

joukkoliikennettä

 

Nurmijärven kunnan yhteyshenkilö joukkoliikenneasioissa on

 

Pia Korteniemi
liikenneinsinööri
Puh. 040 317 2311