Työnaikaiset liikennejärjestelyt

  

RAJAMÄENTIEN - KILJAVANTIEN KIERTOLIITTYMÄ

Nurmijärven kunta rakennuttaa Rajamäentien-Kiljavantien kiertoliittymän ja Kiljavantien suojatiesaarekkeet järjestelyineen. Työt alkavat viikolla 12 ja töiden arvioidaan valmistuvan lokakuun 2019 loppuun mennessä. Urakoitsijana toimii Kreate Oy. Rakennusurakka aiheuttaa työnaikaisia liikennejärjestelyjä, jotka haittaavat jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja autoilijoiden liikkumista alueella.

Urakassa rakennetaan Rajamäentien ja Kiljavantien risteykseen kiertoliittymä, uusitaan Rajamäentien alittava kevyen liikenteen alikulku, rakennetaan suojatiesaarekkeet järjestelyineen Kiljavantielle sekä parannetaan kaukolämpö- ja vesihuoltoverkostoa.

Muutokset liikennejärjestelyihin
Rakennusurakka aiheuttaa työnaikaisia liikennejärjestelyjä, jotka haittaavat sekä jalankulkijoiden, pyöräilijöiden että autoilijoiden liikkumista alueella.

1. Rajamäentien nykyinen kevyen liikenteen alikulku suljetaan. Turvallisin korvaava reitti kevyelle liikenteelle on puistoraitteja pitkin Rajamäentien ratasillan alitse uimahallin suuntaan. Vaihtoehtoinen kevyen liikenteen reitti Rajamäen keskustan ja kauppakeskuksen suuntaan on Rajamäentielle Kiljavantien liittymän pohjoispuolelle tehtävän suojatien kautta.

2. Rakennetaan ajoneuvoliikenteelle kiertotie Rajamäentien itäpuolelle Rajamäentien alittava kevyen liikenteen alikulun rakentamisen vuoksi.

3. Rajamäentien-Kiljavantien risteys muutetaan työnaikaiseksi kiertoliittymäksi.

Työmaa-alueen nopeusrajoitus on 30 km/h.

Pahoittelemme yrityksille, asukkaille ja muille tienkäyttäjille rakennusurakasta aiheutuvaa haittaa.

 

17.4.2019 Ajoneuvoliikenne siirtyy kiertotielle , käyttöön väliaikainen kiertoliittymä ja suojatie Rajamäentien yli 

Samoin kuin valmiissa risteyksessä myös väliaikaisessa kiertoliittymässä väistämisvelvollisuus on liittymään saapuvalla. Väistämisvelvollisuus osoitetaan liikennemerkein jo työn aikana. Liikennettä ohjaavat aidat ja sulkulamellit vaikeuttavat havainnointia, joten tien käyttäjiltä vaaditaan työmaan kohdalla erityistä varovaisuutta nyt, kun Rajamäentien yli otetaan käyttöön työnaikainen suojatie. Työmaan kohdalla on 30 km/h nopeusrajoitus. 

Pdf-versio: Väliaikaiset liikennejärjestelyt_vaihe 2

  vaihe 2

 

 Alikulkukäytävä poistuu käytöstä 2.4.2019

Pdf-versio: Väliaikaiset liikennejärjestelyt_vaihe 1

vaihe 1