Kuulutukset, nähtävillä olevat tie-, katu- ja puistosuunnitelmat sekä yleisötilaisuudet

Nähtävillä olevat suunnitelmat löydät nähtävilläoloaikana viereisestä sivupalkista.