Kuulutukset, nähtävillä olevat tie-, katu- ja puistosuunnitelmat sekä yleisötilaisuudet

Nähtävillä olevat suunnitelmat löydät nähtävilläoloaikana viereisestä sivupalkista.


KUULUTUS

KATUSUUNNITELMAN MUUTOSEHDOTUS

Nurmijärven kunnanviraston palvelupisteessä (os. Keskustie 2 B) on MRA 43 §:n mukaisesti julkisesti nähtävänä 13.-26.5.2019 välisenä aikana seuraavat katusuunnitelmien muutosehdotukset:

 

Nurmijärvi kk, Aleksis Kiven tie, piirustus 5895-1

 

Karhunkorpi, Hirvitie, piirustukset 5896/1-3

 

Katusuunnitelmien muutosehdotuksiin voi tutustua nähtävänäoloaikana myös kunnan internet-sivuilla www.nurmijarvi.fi ja Klaukkalan kirjastossa (os. Kuonomäentie 2).

 

Lisätietoja Aleksis Kiven tien muutosehdotuksesta antaa suunnittelija Anu Roimela, p. 040 317 2382, .

 

Lisätietoja Hirvitien muutosehdotuksesta antaa suunnittelija Helena Saarela, p. 040 317 2490, .

 

Mahdolliset muistutukset on toimitettava nähtävänä oloaikana kirjallisesti Nurmijärven kunnan tekniselle lautakunnalle osoitteeseen:

 

Nurmijärven kunta, tekninen lautakunta, PL 37, 01901 NURMIJÄRVI tai sähköpostilla osoitteeseen: .

 

 

Nurmijärvellä 2.5.2019

 

TEKNINEN LAUTAKUNTA

 


KUULUTUS

KATUSUUNNITELMAEHDOTUS NÄHTÄVÄNÄ

Nurmijärven kunnanviraston palvelupisteessä (os. Keskustie 2 B) on MRA 43 §:n mukaisesti julkisesti nähtävänä 20.5.-18.6.2019 välisenä aikana Klaukkalan asemakaava-alueella seuraava katusuunnitelmasehdotus:

 

Klaukkalantien jalankulku- ja pyörätie välillä Kirkkotie-mt132 (Klaukkalan ohikulkutie) liittymä, piirustukset 5892/1-14 sekä piirustus 7.3T-S105

 

Katusuunnitelmaehdotukseen voi tutustua nähtävänä oloaikana myös kunnan internet-sivuilla www.nurmijarvi.fi ja Klaukkalan kirjastossa (os. Kuonomäentie 2).

 

Lisätietoja katusuunnitelmaehdotuksesta antaa liikenneinsinööri Pia Korteniemi p. 040 317 2311, .

 

Mahdolliset muistutukset on toimitettava nähtävänä oloaikana kirjallisesti Nurmijärven kunnan tekniselle lautakunnalle osoitteeseen:

 

Nurmijärven kunta, tekninen lautakunta, PL 37, 01901 NURMIJÄRVI tai sähköpostilla osoitteeseen: .

 

 

Nurmijärvellä 13.5.2019

 

TEKNINEN LAUTAKUNTA


ELYlogo

KUULUTUS

TIESUUNNITELMA NÄHTÄVÄNÄ

Tiesuunnitelma Maantien 132 (Klaukkalantie) parantaminen rakentamalla jalankulku- ja pyörätie välille Kirkkotie - Perttulantie (mt 1321), Nurmijärvi pidetään yleisesti nähtävänä 30 päivää 20.5.2019 – 18.6.2019 välisen ajan Nurmijärven kunnanviraston palvelupisteessä (os. Keskustie 2 B) (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 27 §).

Suunnitelmaan on mahdollista tutustua suunnitelman nähtävänä oloaikana yllämainitussa paikassa sekä Klaukkalan kirjastossa (os. Kuonomäentie 2). Tiesuunnitelman suunnitelmakartat, pituusleikkaukset ja tyyppipoikkileikkaukset ovat nähtävillä myös kunnan internet-sivuilla www.nurmijarvi.fi.

 

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa, on mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on toimitettava kunnalle ennen nähtävänä oloajan päättymistä (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 27 §).

 

Tiesuunnitelmassa ei päätetä maanteiden 1322, 11345, 11421 ja 11427 maatalousliittymistä. Niitä koskevat huomautukset tulee osoittaa suoraan Uudenmaan ELY-keskukselle.

 

Lisätietoja suunnitelmasta antavat tarvittaessa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta Anna Elf puh. 0205 021 395,

ja Nurmijärven kunnasta Pia Korteniemi puh. 040 317 2311, .