Katusuunnitelma

Katujen suunnittelun sisällöstä säädetään Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa. Suunnittelun aikana pyritään olemaan vuorovaikutuksessa tulevien käyttäjien, kuntalaisten, kanssa.

Katusuunnitelmaehdotus pidetään julkisesti nähtävillä vähintään 14 vuorokauden ajan (MRA 43 §), jonka aikana on tehtävä katusuunnitelmaa koskevat muistutukset. Katusuunnitelman nähtäville asettamisesta kuulutetaan kunnan paikallislehdessä (Nurmijärven Uutiset), kunnan ilmoitustaululla ja kunnan Internet-sivuilla. Suunnittelualueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille lähetetään lisäksi kirjallinen tiedote katusuunnitelmien nähtäville asettamisesta.

Katusuunnitelmat pidetään julkisesti nähtävillä kunnan virastotalon aulassa osoitteessa Keskustie 2 B,
01900 Nurmijärvi
ja kunnan Internet-sivuilla.

Klaukkalaa koskevien suunnitelmien osalta, suunnitelmat ovat nähtävillä lisäksi Klaukkalan kirjastossa osoitteessa:

Kuonomäentie 2 (2. kerros),
01800 Klaukkala

Nähtävillä olon ja mahdollisten muistutusten käsittelyn
jälkeen suunnitelma viedään teknisen lautakunnan hyväksyttäväksi.

 

Esimerkki katusuunnitelmasta, Klaukkala Pikimetsän asemakaava-alue: