Kunnallistekniikan rakentaminen

Tulosyksikön tehtävänä on toteuttaa teknisen lautakunnan vuosittain vahvistama kunnallistekniikan rakennusohjelma laaditun aikataulun puitteissa kunnan asunto- ja työpaikkatuotanto-ohjelmaa tukien.

Toiminnan tehokkuuden turvaamiseksi tulosyksikkö pitää yllä  rakennusmateriaalivarastoa, joiden palveluja myydään myös kunnan muille toimintayksiköille.

Yksikön toiminnasta vastaa tällä hetkellä:

Pertti Mastosalo
maarakennuspäällikkö
Puh. 040 317 2328

Muut kunnallistekniikan rakentamisen vastuuhenkilöt

 

Rakentamiskohteet

Kohteet opaskartalla

Maanläjityspaikat

Tekninen keskus