Tieopasteet ja liikennemerkit

Tieliikennelain mukaan kunta asettaa liikenteen ohjauslaitteen kadulle, rakennuskaavatielle, torille ja muulle vastaavanlaiselle liikennealueelle. Liikenteenohjaussuunnitelma tehdään uusille kaduille katusuunnittelun yhteydessä.

Tieopasteiden ja liikennemerkkien pystyttämisestä päättää tekninen lautakunta. Esitykset uusien opasteiden ja merkkien pystyttämisestä on toimitettava kirjallisena ympäristötoimialalle, joka valmistelee esitykset päätöksentekoa varten.

Liikennemerkkien ja opasteiden kunnossapidosta vastaa teiden kunnossapito:

Markku Koskinen
katupäällikkö
Puh. 040 317 4869
markku.koskinen(at)nurmijarvi.fi

 

Opastehuoltoa