Katualueiden kunnossa- ja puhtaanapito

Katualueiden kevättyöt käynnistyvät (22.3.2019)

Kunnan kadunpidon piirissä olevien katualueiden harjaus on alkamassa viikon 13 alussa. Klaukkalan ja Lepsämän alueella hiekanpoisto kuuluu YIT Suomi Oy:n alueurakkaan. Hiekanpoisto kestää noin neljästä kuuteen viikkoa.

Sorateillä on kelirikko alkamassa ja kunnan hoidossa olevat yksityistiet ovat paikoitellen reikiintyneitä. Pahimpia reikäkohtia korjataan tuomalla niihin mursketta. Yksityisteiden keväthöyläykset ja suolaukset alkavat heti, kun teiden rungot ovat sulaneet ja kunnossapitohöyläys on mahdollista.

Katujen kunnossa- ja puhtaanapito

Katujen hoidon tavoitteena on pitää kadut siisteinä ja liikennettä tyydyttävässä kunnossa. Hoito on katujen puhtaanapitoa, auraamista, liukkauden torjuntaa sekä päällysteiden, liikennemerkkien ja katukalusteiden kunnossapitoa. Osa katualueen hoitovastuista kuuluu tontin omistajalle tai haltijalle.

Vastuut kadun kunnossa- ja puhtaanapitoon

Kunnossa- ja puhtaanapitovelvollisuuksien täyttymistä valvoo Nurmijärvellä ympäristötoimialan katujen- ja teiden kunnossapitoyksikkö ja viherpalvelut. Poliisi valvoo kunnossa- ja puhtaanapitoa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden kannalta.

Jos tontinomistaja tai muu kadulla liikkuja huomaa liikennettä vaarantavan kuopan tai muun vastaavan rakenteellisen puutteen, hänen on viipymättä ilmoitettava puutteesta kunnalle tai poliisille ja tarvittaessa varoitettava liikennettä.

Nurmijärvellä on käytössä alueurakointi Klaukkalassa ja Lepsämässä, jossa valittu urakoitsija vastaa kokonaisvaltaisesti kunnan vastuulla olevista hoito- ja kunnossapitotöistä. Alueellisina toimijoina ovat:

Klaukkala ja Lepsämä

YIT Infra Oy. Palaute: 

 • nettilomake https://www.yit.fi/infrapalvelut/yhteystiedot/palautepalvelu 
 • sähköposti
 • puh. 020 433 3600 

Rajamäki, Kirkonkylä ja Röykkä

Nurmijärven kunta, tekninen keskus

Tontinomistajan ja -haltijan velvollisuudet

Rakenteellinen kunnossapito

 • tonttiliittymän kunnossapito
 • ilmoittaa päällysteiden rikkoontumisesta
 • kiinteistölle kuuluvien liikennemerkkien kunnossapito

Puhtaanapito

 • ajoradalle, kevyen liikenteen väylälle ja jalkakäytävälle kertyneen lian, lehtien, roskien, rikkaruohojen ja irtonaisten esineiden poistaminen kiinteistön rajasta katualueen keskilinjaan saakka
 • pitää istutusten kautta tontille johtavat kulkutien puhtaina
 • pitää tontin rajasta enintään 3 metrin etäisyydelle ulottuva viherkaista ja oja siistinä

Talvikunnossapito

 • jalkakäytävän viereisen katuojan, sadevesikourun ja tonttiliittymärummun pitäminen lumettomana ja jäättömänä
 • huolehtia tonttiliittymän kunnossapidosta
 • poistaa aurausvalli tonttiliittymästä

  

Kunnan velvollisuudet

Rakenteellinen kunnossapito

 • ajoratojen, kevyen liikenteen väylien ja jalkakäytävien korjaaminen ja päällysteiden kunnossapito
 • istutusten, kadun kalusteiden, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ym. laitteiden kunnossapito
 • sorapäällysteisen ajoradan tasaisena pitäminen
 • sorapäällysteiden ajoradan pölyn sitominen

Puhtaanapito

 • istutusten, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ym. laitteiden puhtaanapito
 • hiekoitushiekan keräys

Talvikunnossapito

 • ajoratojen, kevyen liikenteen väylien ja jalkakäytävien auraus
 • hiekoitus ja hiekoitushiekan poisto

 

Lue lisää

Katujen, teiden ja kevytliikenneväylien kunnossapitoluokitus 2007

Vastuut kadun kunnossa- ja puhtaanapidosta