Metsä-Tuomelan jäteasema

Metsä-Tuomelan jätteidenkäsittelyalueen toiminta on siirtynyt Kiertokapula Oy:n vastuulle 1.1.2019 alkaen

Kiertokapula Oy, Metsä-Tuomela

Kiertokapula Oy:n palvelut 

Metsä-Tuomelan jäteasemalla on tavanomaisen jätteen kaatopaikka sekä vastaanottopaikat hyödynnettäville jätteille mm. metalli-, puu- ja puutarhajätteille.

Metsä-Tuomelan jäteasema on jätelain (17.6.2011/646) 35 §:ssä tarkoitettu kunnan määräämä vastaanottopaikka erilliskerätylle yhdyskuntajätteelle.

Jäteasemalle voi tuoda kotitalouksissa satunnaisesti syntyvää erikseen kuljetettavaa jätettä, kuten huonekalut, suuret metalliromut, rakennus- ja purkujäte, terävät ja viiltävät jätteet (esim. ikkuna ja peililasi).

Jäteasemalla vastaanotetaan maksutta kohtuullisia määriä  kotitalouksissa syntyviä vaarallisia jätteitä (aik. ongelmajätteitä), sähkölaitteita, loisteputkia ja -lamppuja, akkuja ja paristoja sekä kyllästettyä puuta.

Kiertokapulan hinnasto 1.2.2019 alkaen

Jätteenkäsittelytaksa 2018

Kuorma-autot ohjataan suoraan läjitysalueelle tyhjentämään kuormansa. Pientuojat, jotka tulevat  henkilöautolla, peräkärryllä, pakettiautolla tai muulla kevyellä kuljetusvälineellä, ohjataan tyhjentämään kuormansa lajitellen keräyslavoille; sekajäte eli kaatopaikkajäte, metalli ja puu. 


Yhteystietoja:

Kiertokapula Oy Metsä-Tuomelan jäteasema
Iivarin metsätie
Jätteiden vastaanotto auki:
arkisin ma-pe klo 7.30-17.15
arkipyhien aattoina klo 7.30-15.45

Huom! 1.1.2019 alkaen
Puh. 075 753 0000 (vaihde, palvelee arkisin klo 8–15) (pvm/mpm)
https://www.kiertokapula.fi/

Jätehuoltoviranomainen
https://www.kolmenkierto.fi/
Puh. 075 753 0000