Maankaatopaikat


Nurmijärven kunnan maankaatopaikat palvelevat vain kunnan itse rakentamia työmaita

Metsä-Tuomelan nykyinen maankaatopaikan täyttöalue alkaa olla täynnä ja uudelle täydennysalueelle ei ole vielä voimassa olevaa ympäristölupaa. Tällä hetkellä maita voidaan vastaanottaa vain kunnan itse rakentamilta työmailta.

Lintumetsän/Hernemäen maankaatopaikka palvelee vain kunnan itse rakentamia työmaita.

Maankaatopaikat

Maankaatopaikoille otetaan vastaan vain puhdasta maa-ainesta. Maa-aines ei saa sisältää kantoja, asfalttia, rakennusjätettä eikä suuria kiviä.

Lintumetsän ja Metsä-Tuomelan maankaatopaikoilla on tunnistimilla toimivat puomit. Tunnistimen saa Metsä-Tuomelan jäteaseman toimistosta rekisteröidyttyään asiakkaaksi täyttämällä asiakastietolomakkeen. 

Jos tunniste on tarkoitettu asiakkaan urakoitsijalle tai aliurakoitsijalle, on asiakkaan työnjohdon lunastettava tunniste jäteasemalta. Muussa tapauksessa tunnistetta lunastavalla kuljettajalla on oltava valtakirja, joka oikeuttaa hänet lunastamaan tunnisteen toisen yrityksen nimiin. Jäteaseman henkilökunta ei luovuta tunnistetta urakoitsijan kuljettajalle ilman valtakirjaa.

Kulunvalvontatunniste on ajoneuvokohtainen. Tunnistimen väärinkäytöstä peritään 206,00 euroa / kerta (alv 0 %). Väärinkäytöksi katsotaan esimerkiksi väärän akselimäärän ilmoittaminen tai tunnisteen luovuttaminen edelleen toiselle ajoneuvolle.

  • Metsä-Tuomelan maankaatopaikka
    Iivarin metsätie, avoinna jäteaseman aukioloaikana maanantaista perjantaihin klo 7.30-17.15, arkipyhien aattoina klo 7.30-15.45.
  • Lintumetsän  (Hernemäki) maankaatopaikalle voi tuoda toistaiseksi ylijäämämaita vain kunnan itse rakentamilta työmailta. 

Maankaatopaikkojen hinnasto  

Ylijäämämaiden vastaanottomaksut 2018

Asiakastietolomake pankkisiirto- ja laskutusasiakkaille

Täytetty asiakastietolomake palautetaan Metsä-Tuomelan jäteasemalle, josta saa tunnisteen maankaatopaikkojen portin aukaisemiseen.  

Asiakastietolomake 

Ohje maankaatopaikkojen tunnisteen käyttäjälle 

Ohje tunnisteen käyttäjälle

Muiden rakennusjätteiden vastaanotto

Yksittäisiä maa-aineskuormia otetaan vastaan tarvittaessa Metsä-Tuomelan jäteasemalla jätteiden peittomaaksi ja kaatopaikan rakenteisiin.

Jäteasemalla otetaan vastaan rakennusjätteitä  sekä 
         - tiili- ja betonimurskaa, jonka raekoko alle 15 cm 
         - kivilouhetta, louhe ei saa sisältää maa-ainesta, jaekoko alle 1 m
         - käsittelemätöntä ja käsiteltyä puuta, kantoja, metallia, risuja ja oksia 


Maankaatopaikoista vastaa

Pertti Mastosalo
maarakennuspäällikkö
Puh. 040 317 2328

Lisätietoja antaa kunnan varikolla

Tuula Ruotsalainen
toimistonhoitaja
Puh. 040 317 2337

Metsä-Tuomelan jäteasemalla 

Aino Angervuori
jätehuoltosuunnittelija
Puh. 040 317 4356