kiertokapula

Metsä-Tuomelan jätteidenkäsittelyalueen toiminta siirtyy Kiertokapula Oy:n vastuulle 1.1.2019 alkaen

Uudet hinnat otetaan käyttöön 1.2.2019

Hinnasto 1.2.2019

Kiertokapula Oy alkaa hoitaa Nurmijärven Metsä-Tuomelan jätteidenkäsittelyaluetta vuoden 2019 alussa. Muutos ei aiheuta jätteidenkäsittelyalueella asioiville muutoksia. Aukioloajat pysyvät ennallaan ja alueelle voi edelleen tuoda samoja jakeita kuin ennenkin.

Kiertokapula Oy on 13 kunnan omistama jätehuoltoyhtiö, jonka osakaskunnaksi Nurmijärven kunta päätti liittyä vuonna 2018. Kiertokapulan pääasiallisena tehtävänä on järjestää yhdyskuntajätteen ja biojätteen käsittely toiminta-alueellaan, mutta yritykseltä löytyy myös räätälöityjä ja kustannustehokkaita jätteidenkäsittelypalveluita teollisuuden ja kaupan tarpeisiin.

Vuoden 2019 alusta alkaen Kiertokapula palvelee nurmijärveläisiä monipuolisin jätehuollon palveluin. Noutopalvelun voi tilata hakemaan kotoa tarpeettomiksi käyneet isommat jätteet ja pihatalkoisiin voi tilata vuokralavan. Jätehuoltoon liittyviä oppaita ja tarroja on myös tilattavissa eri kanavien kautta. Kiertokapulan jäteneuvonnasta saa tietoa jätteiden lajittelusta, jätteen määrän vähentämisestä sekä esimerkiksi jätteidenkäsittelyalueiden toiminnasta.

Jäteastioiden tyhjentäminen ei siirry Kiertokapulan vastuulle

Vuoden 2019 alusta alkaen Kiertokapula vastaa Metsä-Tuomelan jätteidenkäsittelyalueen toiminnasta sekä asiakkaiden jäteneuvonnasta. Nurmijärvellä jatkuu toistaiseksi sekajätteiden ja asumisessa syntyvien lietteiden osalta kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus, jossa kiinteistön haltija kilpailuttaa ja sopii jätteenkuljetuksesta suoraan valitsemansa jätehuoltoyrityksen kanssa. Biojätteen erilliskeräys on kunnan kilpailuttama, jota hoitaa tällä hetkellä Lassila&Tikanoja.   

Nurmijärvellä lajitteluohjeet pysyvät ennallaan

Liittyminen Kiertokapulaan ei vaikuta lajitteluohjeisiin. Nurmijärvellä erilliskerättävät biojätteet saa edelleen pakata biopusseihin tai paperiin ja talouspaperit saa laittaa biojätteeseen. Erilaiset pakkaamis- ja lajitteluohjeet johtuvat biojätteiden erilaisesta jatkokäsittelystä. Nurmijärven kunnan biojätteistä tehdään kompostointilaitoksessa multaa. Muiden Kiertokapulan alueen kuntien biojätteistä prosessoidaan Hämeenlinnassa St1 Renewable Energy Oy:n laitoksella bioetanolia autojen polttoaineen raaka-aineeksi. Sivutuotteena saadaan lämpöä ja sähköä ja loppumassasta tuotetaan biokaasua ja lannoitetta.

Jätehuoltomääräykset eivät vaihdu

Vaikka Nurmijärvi liittyy vuoden 2019 alusta osaksi Kiertokapulaa, noudatetaan kunnassa edelleen voimassa olevia Nurmijärven omia jätehuoltomääräyksiä. Tämä johtuu siitä, että Kiertokapulan alueella ollaan päivittämässä nykyisiä määräyksiä ja on parempi ottaa uudet määräykset kerralla käyttöön Nurmijärven alueella.

Nurmijärven jätehuoltomääräykset

Kunnallisen jätehuollon eri toimijat  

Jätehuoltoviranomainen, kuntien yhteisesti omistama jäteyhtiö Kiertokapula Oy, konsernijaosto ja ympäristönsuojeluviranomaiset toimivat yhteistyössä samalla alueella, mutta niillä on jokaisella oma tehtävä:

  • Jätelautakunta Kolmenkierto - jätehuollon viranomaistehtävät
  • Kiertokapula - jätehuollon palvelutehtävät
  • Ympäristönsuojeluviranomaiset (ELY-keskus, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus) - jätehuollon valvonta
  • Konsernijaosto - omistajaohjaus 

Kiertokapulan palvelutehtävät

Kiertokapulan tarjoaa laadukasta, ympäristöystävällistä ja kilpailukykyistä palvelua kaikille asiakkailleen, niin kuntalaisille kuin yrityksillekin. Osa palveluistamme on lakisääteistä ja osa asiakkaidemme tarpeista lähtevää.

Kun haluat tietoa asioinnista jätteidenkäsittelyalueilla, lajitteluneuvonnasta, jätteen määrän vähentämisestä, ympäristökasvatuksesta, neuvontatilaisuuksista ryhmille, vierailuista jätteidenkäsittelyalueilla tai materiaalitilauksista, ota yhteyttä neuvontaan.

Kiertokapula

Mikä on Jätelautakunta Kolmenkierto?

Kiertokapulaan liittymisen myötä Nurmijärven jätehuoltoviranomaisena tulee toimimaan Jätelautakunta Kolmenkierto, jonka toimipaikkana on Hämeenlinnan kaupunki. Kolmenkierto on kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen, joka toimii vuoden 2019 alusta 13 kunnan yhteislautakuntana. Jätehuoltoviranomaisen toiminta-alueen kunnat ovat Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki, Tuusula, Valkeakoski ja Nurmijärvi vuoden 2019 alkaen. Kaikki kunnat ovat myös Kiertokapula Oy:n osakaskuntia.

Yhteinen jätelautakunta hoitaa jätelain mukaiset jätehuollon viranomaistehtävät. Viranomaispäätökset tehdään jätelautakunnan kokouksissa ja osin viranhaltijan eli jätehuoltokoordinaattorin päätöksillä.

Jätehuoltoviranomainen mm.

  • hyväksyy jätehuoltomääräykset,
  • päättää jätehuoltomääräyksistä poikkeamisesta,
  • hyväksyy jäteyhtiön valmisteleman jätetaksan,
  • määrää jätemaksut, käsittelee niitä koskevat muistutukset ja hakemukset sekä hyväksyy jätemaksujen siirtämisen ulosottoon,
  • päättää jätteiden kuljetuksen periaatteista ja aluekeräyksestä sekä
  • ylläpitää kiinteistöistä jätehuollon kuljetusrekisteriä.

Vuoden 2019 alusta alkaen nurmijärveläiset hakevat mahdolliset jätehuoltomääräyksistä poikkeamiset, kuten sekajätteen keräysastian tyhjennysvälin harventamiset tai jätteenkuljetuksen keskeytykset Jätelautakunta Kolmenkierrosta. Kolmenkierrolle ilmoitetaan myös kimppa-astioiden käytöstä sekä kompostoinnista.

Jätelautakunta Kolmenkierto

kiertokapula