Valkjärven osayleiskaava

Kunnanvaltuusto hyväksyi Valkjärven osayleiskaavan 23.06.1999. Uudenmaan ympäristökeskus vahvisti kaavan osittain 24.11.2000. Haaran alueella sekä asemakaavoitetulla alueella osayleiskaava on oikeusvaikutukseton.  

Osayleiskaavan rajaus

Valkjärven osayleiskaava

Hyväksytyn osayleiskaavan materiaali

Kaavakartta

Kaavamerkinnät ja -määräykset