Klaukkalan osayleiskaava

Valtuusto hyväksyi 27.1.2016 § 6 oikeusvaikutteisen Klaukkalan osayleiskaavan. Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään 28.8.2017 hylännyt valitukset Klaukkalan osayleiskaavaa koskien, joten Klaukkalan osayleiskaavaa koskeva valtuuston hyväksymispäätös on lainvoimainen. Klaukkalan osayleiskaava tuli voimaan 13.9.2017 kuulutuksella.

Osayleiskaavan rajaus

 

 

Klaukkalan ohikulkutie

Tiesuunnitelman aineisto

Ely-keskus

Tiesuunnitelman esittelyvideo (ELY)

  

 

 

Hyväksytyn osayleiskaavan materiaali

Kaavaselostus

Liitteet 1-17

Liite 18 Kaavakartta

Liite 19 Kaavamääräykset

Liite 20 Alueittaiset suunnitteluohjeet - kartta

Liite 21 Alueittaiset suunnitteluohjeet

Liitteet 22-24

Liitteet 25-30

Vastineet lausuntoihin

Selvitykset

Klaukkalan osayleiskaavan luontoselvitys

Klaukkalan ekologiset yhteydet

Klaukkalan OYK-alueen lepakkoselvitys

Nurmijärven rakennusperintöselvitys, Kohteet ja alueet (LUONNOS)

Nurmijärven rakennusperintöselvitys, Aluekohteet ja aluekartat (LUONNOS)

Historiallisen ajan muinaisjäännösten inventointi 

Nurmijärven arkeologinen inventointi

Klaukkalan osayleiskaavan hulevesiselvitys

Nurmijärven kunnan kaupan palveluverkkoselvitys (LUONNOS)

Klaukkalan osayleiskaavan maisemaselvitys

Osasuunnitelmat

Klaukkalantien kehittämisselvitys

Klaukkalan tie- ja katuverkkosuunnitelma 2020

Klaukkalan tie- ja katuverkkosuunnitelman päivitys

Nurmijärven ulkoilureitistön ja kevyen liikenteen väylästön kehittämissuunnitelma

Klaukkalan osayleiskaavan aluevertailu (LUONNOS)

Klaukkalan kehityskuvan rakennemallivaihtoehdot

Klaukkalan asemakaavoitettujen asuinalueiden täydennysrakentamismahdollisuudet

Päätökset

Klaukkalan osayleiskaava 2020, Kehityskuva

Klaukkalan maankäytön ja liikenneverkon kehittämisperiaatteet, Kunnanhallitus §56 19.02.2007

Klaukkalan maankäytön ja liikenneverkon kehittämisperiaatteet LIITE nr.1

Klaukkalan osayleiskaavaa koskevan kehityskuvapäätöksen tarkentaminen ohikulkutien linjauksen ja eräiden muiden tieyhteystarpeiden osalta, Valtuusto § 124 26.11.2003