Voimassa olevat yleiskaavat

Nurmijärvellä on valtuuston hyväksymä koko kunnan yleiskaava vuodelta 1989. Se osoittaa kuntarakenteen, päätieverkon ja sen kehittämiskohteet sekä suojelu- ja virkistysalueet. Koko kunnan yleiskaavaa ei ole oikeusvaikutteinen.

Taajamien osayleiskaavat

Taajamien osayleiskaavat ohjaavat taajamien kehittämistä ja asemakaavoitusta. 

Taajamien oikeusvaikutteiset osayleiskaavat

Kyläkeskusten yleiskaavat  

Kylien osayleiskaavat osoittavat maankäytön kehittämisperiaatteet kyläkeskusten alueilla ja niiden lähiympäristössä. Kyläkeskusten osayleiskaavoissa on osoitettu ohjeelliset uudet rakennuspaikat emätiloittain ja osayleiskaavat toimivat rakentamisen ohjaamisessa suunnittelutarveratkaisuharkinnan lähtökohtana näillä alueilla.

Kyläkeskusten oikeusvaikutteiset osayleiskaavat

Lisäksi Nurmijärvellä on maa-ainesten ottamista ohjaava harjualueiden osayleiskaava Hyvinkäänkylässä. Hyvinkäänkylän harjualueiden osayleiskaava on vahvistettu (oikeusvaikutteinen) ympäristöministeriössä vuonna 1992.

Kyläkeskusten oikeusvaikutuksettomat osayleiskaavat

  • Nukarin kylä 1984
  • Palojoen kylä 1987
  • Metsäkylä 1988
  • Nummenpää 1991
  • Korpi-Leppälampi 1991

 

Kaavoituksen asiakaspalvelu
Keskustie 2 B, 01900 Nurmijärvi
Puh. 040 317 2394