Palojoen osayleiskaava

Kunnanhallitus on 13.2.2017 § 36 hyväksynyt Palojoen osayleiskaavaluonnoksen asettamisen nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten. Kaava on tarkoitus laatia oikeusvaikutteisena.

Kaavaluonnos oli nähtävillä 2.-30.3.2017 välisen ajan.

Osayleiskaavan rajaus: 

Valmistelusta lisätietoja antavat:

Arja Junttila
yleiskaavainsinööri
Puh. 040 317 2530
Anita Pihala
yleiskaavapäällikkö
Puh. 040 317 2045