Rakennuskiellot

Yleiskaavan laatimiseksi ei ole voimassa olevia maankäyttö- ja rakennuslain 38 § mukaisia rakennuskieltoja.