Maankäytön kehityskuva 2040

Maankäytön kehityskuva 2040 on laadittu kuntastrategiaan (Nurmijärven kuntastrategia 2010 - 2020) perustuen. Maankäytön kehityskuva 2040 on hyväksytty kunnanvaltuustossa 25.11.2011.

Kehityskuva on yleispiirteinen, strateginen kuvaus tavoiteltavasta alueiden tulevasta maankäytöstä, siihen vaikuttavista tekijöistä ja sen aiheuttamista muutoksista. Kehityskuva sisältää mm. väestön ja työpaikkojen kehitysnäkymät, tärkeät liikenneyhteydet, olemassa olevat maankäytön suunnitelmat, mahdolliset muut merkittävät hankkeet ja yleiset yhteiskunnassa vaikuttavat trendit. Kehityskuvan tavoitevuosi on 2040.