Kaavoituskatsaus 2016Kaavoituskatsaus 2017

Kaavoituskatsaus perustuu vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä tehtävään kaavoitusohjelmaan ja siinä esitetään tilanne- ja kokonaiskuva Nurmijärven yleis- ja asemakaavasuunnittelusta.

Kaavoituskatsaus 2017