Kaavoituskatsaus 2019Kaavoituskatsaus 2018

Kaavoituskatsaus perustuu vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä tehtävään kaavoitusohjelmaan ja siinä esitetään tilanne- ja kokonaiskuva Nurmijärven yleis- ja asemakaavasuunnittelusta. 

Kaavoituskatsaus 2019