Yleiskaavoitus

Yleiskaava on kunnan laatima maankäyttösuunnitelma, joka esittää periaatteet alueiden käyttämisestä eri tarkoituksiin, kuten asumiseen, työpaikkatoimintoihin tai virkistykseen sekä liikenneverkon tarpeisiin.

Yleiskaava voidaan laatia koko kunnan alueelle tai osalle kunnan aluetta (osayleiskaava) esim. taajamittain, kylittäin tai ranta-alueille.

Yleiskaavoituksesta vastaa ympäristötoimialan yleiskaavatiimi.

Yleiskaavat käsitellään elinvoimalautakunnassa, kunnanhallituksessa ja valtuustossa.

  Ajankohtaista

Kirkonkylän osayleiskaava

Kunnanhallitus on 18.3.2019 § 47 hyväksynyt Kirkonkylän osayleiskaavaluonnoksen asettamisen nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten. Kaava on tarkoitus laatia oikeusvaikutteisena ohjaamaan asemakaavallista suunnittelua.

Kaavaluonnos on nähtävillä 4.4. – 24.5.2019 välisen ajan Nurmijärven kunnantalolla (Keskustie 2 B, 01900 Nurmijärvi) ja Nurmijärven kirjastossa (Punamullantie 1, 01900 Nurmijärvi) toimipaikkojen aukioloaikoina sekä kunnan nettisivuilla.

Palojoen osayleiskaava

Kunnanhallitus on 13.2.2017 § 36 hyväksynyt Palojoen osayleiskaavaluonnoksen asettamisen nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten. Kaava on tarkoitus laatia oikeusvaikutteisena. Kaavaluonnos oli nähtävillä 2.-30.3.2017.