Seudullinen maankäytön suunnittelu

Maakuntakaava on usean kunnan alueelle laadittava yleispiirteinen suunnitelma, jossa esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen suuntaviivat ja periaatteet. Se on tärkein seudullinen maankäyttöä ohjaava kaava, joka ohjaa kunnan yleis- ja asemakaavoitusta. Maakuntakaavassa otetaan huomioon valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet, jotka on hyväksytty 13.11.2008.