Purkamislupa

Rakennuksen purkamiseen ei voi ryhtyä ilman lupaa asemakaava-alueella tai alueella, jolla on rakennuskielto

Maankäyttö- ja rakennuslaki 127 §

Purkamislupa/purkamisilmoitus

Purkutyön jätehuoltoilmoitus