Rakennepiirustukset

Lupapäätöksessä edellytetyt rakennepiirustukset on toimitettava työn edistymisen mukaan rakennusvalvontaan. Rakennepiirustukset toimitetaan kahtena sarjana ja laskelmat yhtenä sarjana.

Rakennepiirustuksissa esitetään

  • kantavat pysty- ja vaakarakenteet
  • lämpö-, kosteus- ja vesieristykset
  • rakennusaineiden, -osien ja -tarvikkeiden lujuusarvot
  • rakenteiden kuormat
  • sallitut pohjapaineet ja paalukuormat
  • liitteenä pohjatutkimus perustamistapalausuntoineen.