Myytävät tontit ja maanhankinta

Elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen maankäyttötiimin tehtävänä on valmistella kunnan maanhankintaa ja maanmyyntiä.

Maata hankitaan kunnalle lähinnä vapaaehtoisin kaupoin. Maanhankinnasta päätöksen tekee hintatasosta riippuen maankäyttöpäällikkö, elinvoimalautakunta, kunnanhallitus tai valtuusto.

Maanmyynnin osalta maankäyttötiimi valmistelee vuosittain myytävät tontit ja niiden hinnoittelun. Luovutettavien tonttien myynnin valmistelee myös maankäyttötiimi.

Hannu Kujala
maankäyttöpäällikkö
Puh. 040 317 2371
Minna Valtonen
maankäyttöinsinööri
Puh. 0403172363