Suunnittelutarveratkaisu

 

Haja-asutusalue

Suunnittelutarveratkaisu rakentamiseen on tarpeen maaseutu- ja kyläalueilla. Lisäksi rakennushanke saattaa edellyttää poikkeamispäätöstä esim. rakennuskiellosta tai kunnan rakennusjärjestyksestä.

Kunnan kaikki asemakaavoitetun alueen ulkopuoliset alueet on rakennusjärjestyksessä osoitettu suunnittelutarvealueeksi.

 

Poikkeamis- ja suunnittelutarvehakemuksen käsittely

Poikkeamis- ja suunnittelutarvehakemukset ratkaisee pääsääntöisesti kuntasuunnittelulautakunta. Joissakin tapauksissa ratkaisun tekee Uudenmaan ympäristökeskus, jolloin kuntasuunnittelulautakunta antaa siitä lausunnon.

Silloin, kun suunnittelutarveratkaisuhakemus on selvästi valtuuston hyväksymän osayleiskaavan mukainen ja sitä toteuttava, suunnittelutarveratkaisun tekee pääsääntöisesti kehitysjohtaja.

 

Yhteyshenkilöt

Ohjeita poikkeamispäätöksen ja suunnittelutarveratkaisun hakemisesta ja siinä tarvittavista asiakirjoista saa kaavoituksen asiakaspalvelusta. Ennakkoneuvontaa antavat kaavoituksen asiakaspalveluja haja-asutusalueella yleiskaavainsinööri Arja Junttila.

 

Kaavoituksen asiakaspalvelu
Keskustie 2 B, 01900 Nurmijärvi
Puh. 040 317 2394
Arja Junttila
yleiskaavainsinööri
Puh. 040 317 2530