Luvat

Rakentaminen edellyttää rakennuslupaa. Rakennusluvan lisäksi voidaan tarvita suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös. Myös puiden kaataminen on asemakaava-alueilla luvanvaraista. Yleiskaava-alueilla puunkaato voi olla myös luvanvaraista toimintaa, jos kyseisen yleiskaavan kaavamääräyksissä niin määrätään.