Yksityistieasiat

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan tiejaosto käsittelee yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustukset. Avustusten hakumenettelystä julkaistaan kuulutukset kunnan ilmoitustauluilla sekä kunnan virallisessa ilmoituslehdessä. Kunnossapitoavustusta haetaan sitä varten laaditulla lomakkeella. Perusparannusavustushakemus tehdään vapaamuotoisena ja siihen liitetään hankkeen kustannusarvio ja tarpeen mukaan parantamissuunnitelma. Hakemukset tulee toimittaa tiejaostolle toukokuun loppuun mennessä.

Uusi yksityistielaki on tullut voimaan 1.1.2019 ja kunnan avustusten myöntämisen lisäehtona on:

Tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot pitää olla ajan tasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä sekä Väylän tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä eli Digiroad järjestelmässä.

Tiekunnan yhteystietojen päivittäminen Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin

lisätietoja Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelu: puh 029 530 1110.

Yksityistietietojen lisääminen Väylän Digiroadiin

lisätietoja Digiroad-operaattori: puh 040 507 2301 (klo 9-16) tai email: info(a)digiroad.fi

Lisää hyödyllistä tietoa yksityisteihin liittyen Nurmijärven kunnan yksityisteiden teemasivulta.

1.1.2019 alkaen tiejaostolla ei ole enää toimivaltaa käsitellä toimitustehtäviä eikä tiekunnan uusia kirjallisia vaatimuksia tiekuntien päätöksistä, joihin ei olla tyytyväisiä ja joihin halutaan muutosta.

Tiedustelut:

Riku Hellgren
kiinteistöinsinööri
Puh. 040 317 2357

Kunnossapitoavustushakemus