Yksityistieasiat

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan tiejaosto käsittelee tiekuntien perustamisia sekä yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustukset. Avustusten hakumenettelystä julkaistaan kuulutukset kunnan ilmoitustauluilla sekä kunnan virallisessa ilmoituslehdessä. Kunnossapitoavustusta haetaan sitä varten laaditulla lomakkeella. Perusparannusavustushakemus tehdään vapaamuotoisena ja siihen liitetään hankkeen kustannusarvio ja tarpeen mukaan parantamissuunnitelma. Hakemukset tulee toimittaa tiejaostolle vuosittain toukokuun loppuun mennessä.

Tiejaosto käsittelee myös kirjalliset vaatimukset tiekuntien päätöksistä, joihin ei olla tyytyväisiä ja joihin halutaan muutosta.

Tiedustelut:

Riku Hellgren
kiinteistöinsinööri
Puh. 040 317 2357

Kunnossapitoavustushakemus