Tonttijaot

Asemakaava-alueella, jossa on sitova tonttijako, osoitetaan korttelin jakautuminen tonteiksi tarkemmalla suunnitelmalla, tonttijaolla. Tonttijaossa osoitetaan mm. tontin pinta-ala, rajapisteiden koordinaatit ja rajamitat. Tämän suunnitelman, tonttijaon, oikeellisuus selviää vasta itse tontin lohkomisessa, joten lohkomisen tuloksena saadut tiedot voivat poiketa tonttijaon tiedoista.
Tonttijako voidaan laatia, kun asemakaava on hyväksytty joko lautakunnassa tai kunnanvaltuustossa. Maanomistaja voi kirjallisesti hakea tonttijaon laatimista tai olemassa olevan tonttijaon muutosta. Tonttijaon muutokselle ei kuitenkaan aina ole edellytyksiä. Tonttijaon laatimiseen menee yleensä arviolta 2 - 3 kuukautta. Mutta jos valitetaan tonttijakopäätöksestä oikeuskäsittelyyn voi pahimmassa tapauksessa mennä vuosia.
Enintään kaksi tonttia sisältävästä tonttijaon muutoksesta peritään 900,- euroa.

Tiedustelut:

Riku Hellgren
kiinteistöinsinööri
Puh. 040 317 2357
Kari Jumppanen
maanmittausteknikko
Puh. 040 317 2369

Tonttijakohakemus

Tonttijakohakemus