Katualuekorvaukset

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta tekee päätökset asemakaava-alueiden maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/99) mukaisista katualuekorvauksista, jos neuvotteluissa maanomistajan kanssa saadaan aikaan sopimus korvauksen määrästä.  Ellei korvauksesta päästä yhteisymmärrykseen, maanmittaustoimisto käsittelee hakemuksen nojalla korvausasiaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa lunastustoimituksessa.

Tiedustelut:

Riku Hellgren
kiinteistöinsinööri
Puh. 040 317 2357
Kari Jumppanen
maanmittausteknikko
Puh. 040 317 2369