Kartat ja mittaukset

Kiinteistö- ja mittaustoimi

Kiinteistö- ja mittaustoimi tekee lakisääteisiä kiinteitötoimituksia ja tuottaa kartta- ja mittauspalveluja.

Keskeisimmät palvelut ovat:

• lakisääteinen kiinteistönmuodostus asemakaava-alueilla, joissa on sitova tonttijako

• karttatuotanto käsittäen mm. pohjakartat, toimituskartat sekä opas- ja teemakartat

• mittauspalvelut, jotka sisältävät rakennusvalvonta-, kartoitus- ja runkoverkkomittaukset

• muut palvelut, esim. katualuekorvaukset, yksityistieasiat ja osoitenumerointi

Kunnassa on käytössä koordinaattijärjestelmä ETRS89 / ETRS-GK25FIN- ja korkeusjärjestelmä N2000.

Karttatilaukset

Kunnan Internet karttapalvelu