Kartat ja mittaukset

Kiinteistö- ja mittaustoimi

Kiinteistö- ja mittaustoimi huolehtii yhdyskuntarakentamisen edellytysten luomisesta tuottamalla kartta- ja mittauspalvelut sekä kiinteistönmuodostamispalveluja.

Keskeisimmät palvelut ovat:

• karttatuotanto käsittäen mm. pohjakartat, toimituskartat sekä opas- ja teemakartat

• katualuekorvaukset

• lakisääteinen kiinteistönmuodostus asemakaava-alueilla, joissa on sitova tonttijako

• mittauspalvelut, jotka sisältävät rakennusvalvonta-, kartoitus- ja runkoverkkomittaukset

• muut palvelut, esim. yksityistieasiat ja osoitenumerointi

Kunnassa on käytössä korkeusjärjestelmä N2000.

Lisätietoa korkeusjärjestelmään N2000 siirtymisestä

 

Kunnassa on käytössä koordinaattijärjestelmä ETRS89 / ETRS-GK25FIN- järjestelmä.

Lisätietoa koordinaattimuutoksesta

Kunnan Internet karttapalvelu