Kaavoituksen kulku

Osallistuminen ja vuorovaikutus

Kaavan vireilletulosta ilmoitetaan kunnan internetsivuilla ja Nurmijärven Uutisissa tai kaavoituskatsauksessa.

Kaavoituksen alkaessa laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Siinä kerrotaan muun muassa kaavan laatimisen lähtökohdista, aikataulusta ja vuorovaikutuksesta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat nähtävillä kunnan internetsivuilla, kunnantalolla ja Klaukkalan kirjastossa.