AsemakaavoitusohjelmaAsemakaavoituohjelma 2017-2021

Asemakaavoitusohjelma on asemakaavoituksen työohjelma, jonka hyväksyy kunnanvaltuusto osana kunnan talousarviota. Ohjelma laaditaan vuosittain seuraavien viiden vuoden ajalle ja se sisältää tärkeimmät käsittelyyn tulevat ja vireillä olevat asemakaavoituskohteet. Pääpaino on seuraavan vuoden tärkeimmissä kaavoituskohteissa, joista ohjelmassa on lyhyt esittely ja tavoiteaikataulu. Kaavoitusohjelmassa lueteltujen hankkeiden lisäksi laaditaan myös muita tarpeellisia asemakaavoja.

 

Asemakaavoitusohjelma vuosille 2018-2022