Asemakaavasta poikkeaminen

 

Poikkeamislupia haetaan ensisijaisesti sähköisesti Lupapiste-palvelun kautta.

 Lupapisteeseen rekisteröityminen vaatii sähköisen tunnistautumisen. Pankkitunnuksilla tunnistaudutaan vain kerran, jonka jälkeen kirjautuminen tapahtuu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Pikaopas Lupapisteen käyttöön

 Myös paperisen hakemuksen jättäminen on mahdollista.

 Poikkeamishakemus

Poikkeamishakemus

Yllä olevan asiakirjan voi täyttää sähköisesti tai käsin. Tulostetun ja allekirjoitetun lomakkeen voi toimittaa kaavoituksen asiakaspalveluun.

Poikkeamispäätöksen valmistelun kustannukset.

Linkki hinnastoon

Karttaliitteet:

  • Ote rekisterikartasta 1 kpl
  • Kiinteistörekisterin karttaote 2 kpl
  • Ote asemakaavasta määryksineen 5 kpl
  • Asemapiirros 5 kpl (pääsääntöisesti mittakaavaan 1:500)
  • Riittävästi muuta havainnollistavaa materiaalia poikkeamisesta riippuen, josta voidaan arvioida poikkeamisen vaikutuksia. Esimerkiksi kuvia julkisivuista, perspektiivikuva, havainnekuva ja valokuvasovite.
  • Jos poiketaan asemakaavassa määrätystä kattokulmasta, olisi hyvä esittää rakennuksen leikkauskuva.

Lisätietoja:

 

Kaavoituksen asiakaspalvelu
Keskustie 2 B, 01900 Nurmijärvi
Puh. 040 317 2350, 040 317 2394

  

Marjaana Kokkonen
kaavavalmistelija
Puh. 040 317 2365