Asemakaavasta poikkeaminen

 

Poikkeamislupia haetaan ensisijaisesti sähköisesti Lupapiste-palvelun kautta.

Lupapisteeseen rekisteröityminen vaatii sähköisen tunnistautumisen. Pankkitunnuksilla tunnistaudutaan vain kerran, jonka jälkeen kirjautuminen tapahtuu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Pikaopas Lupapisteen käyttöön

Myös paperisen hakemuksen jättäminen on mahdollista. Ota tarvittaessa yhteyttä kaavoituksen asiakaspalveluun.   

Tarvittavat liitteet:

 • Ote asemakaavasta määräyksineen  
 • Kiinteistörekisteriote sekä kiinteistörekisterinkarttaote (korkeintaan 3 kk vanha)
 • Lainhuuto (korkeintaan 3 kk vanha) ja mahdollinen muu selvitys omistus- tai hallintaoikeudesta  
 • Asemapiirros (pääsääntöisesti mittakaavaan 1:500). Asemapiirroksessa esitetään poikkeamisen kannalta olennaiset asiat, kuten asemakaavamerkinnät, pohjakartta maanpinnan korkoineen, pihajärjestelyt jne.
 • Riittävästi muuta havainnollistavaa materiaalia poikkeamisesta riippuen, josta voidaan arvioida poikkeamisen vaikutuksia. Esimerkiksi kuvia tonttileikkaus, tonttijulkisivu, havainnekuvia, valokuvasovite tai 3D-malli 
 • Valtakirja, jos hakija on eri kuin omistaja

Tarvittavat liite- ja suunnitteluaineiston sekä naapuriluettelon voi tilata kaavoituksen asiakaspalvelusta, . Suunnitteluaineiston tilauslomake: https://www.nurmijarvi.fi/asuminen_ja_ymparisto/kaavat_tontit_ja_rakennusluvat/kartat_ja_mittaukset   

 

Poikkeamispäätöksen valmistelun kustannukset:

 • Myönteinen poikkeamislupapäätös 470,00 €
 • Kielteinen poikkeamislupapäätös 230,00 €

Mahdolliset muut kustannukset:

 • Poikkeamisluvan kartat ja naapuriluettelo 78,63 €
 • Lainhuutotodistus 18 €
 • Kiinteistörekisteriote 18 €
 • Kunnan suorittaessa naapureiden kuulemisen veloitamme 45 €/naapuri tai mikäli kuuleminen on suoritettava kuuluttamalla, peritään kuulutuskustannuksina kuulutuskertaa ja yhtä ilmoituslehteä kohden 200 €.
 • Suunnitteluaineiston (dwg) perusmaksu 59,52 €, lisäksi pinta-alaperusteinen maksu

Hinnasto 1.1.2016 alkaen  

Lisätietoja:

 
Kaavoituksen asiakaspalvelu
Keskustie 2 B, 01900 Nurmijärvi
Puh. 040 317 2394

  

Marjaana Kokkonen
kaavavalmistelija
Puh. 040 317 2365