Asemakaavan laatimisen tai -muutoksen hakeminen

Mikäli tontin omistaja tai haltija haluaa muutosta voimassa olevaan asemakaavaan, hänen on haettava muutosta kirjallisesti, asemakaavoituksesta saatavalla lomakkeella.

 

Hakemus käsitellään ensin kunnan asemakaavoituksessa, jossa määritellään, tukeeko hakemus kunnan yhdyskuntasuunnittelun tavoitteita kuten yhdyskuntarakenteen eheyttämistä, taajamien vetovoimaisuuden vahvistamista sekä työpaikkaomavaraisuutta.

 

Kunnan tavoitteita tukeviin pienempiin muutoksiin voidaan ryhtyä heti aikataulun salliessa ja isompien muutosten aikataulu määritellään vuosittain laadittavan asemakaavoitusohjelman yhteydessä. Hakemuksen kielteisen kannan saaneet hakemukset käsitellään asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnassa, vaikutuksiltaan merkittävät kaava-aloitteet lautakunnan lisäksi myös kunnanhallituksessa ja valtuustossa.

 

Ennen hakemista on oleellista ottaa yhteyttä asemakaavoitukseen ja neuvotella asemakaavapäällikön kanssa muutoksen mahdollisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta. Samalla saa tarvittavan hakemuslomakkeen ja voi tiedustella haettavan muutoksen korvauksen suuruutta, aikatauluarviota tai muita mahdollisia yksityiskohtia.

 

Jos asemakaava tai kaavan muutos on pääasiassa yksityisen edun vaatima ja laadittu maanomistajan tai haltijan aloitteesta, on kunnalla oikeus periä tältä kaavan laatimisesta ja käsittelystä aiheutuneet kustannukset (MRL 59 §). Hakiessaan kaavamuutosta hakija siis sitoutuu maksamaan hinnaston mukaiset maksut. Lisäksi kaavan laatimisen/-muutoksen yhteydessä on erikseen selvitettävä, edellyttääkö se maankäyttösopimusta.

 

 

Huom! Kaavoituspalveluiden hinnastoa on päivitetty, uusi hinnasto tulee voimaan 1.1.2016. Uuteen vuoden 2016 alusta voimaan astuvaan hinnastoon sisältyy myös peruutetun hakemuksen taksa. 

 

Hinnasto

Asemakaavan laatimis- ja muutoshakemus