Hellaspolun alue

Nurmijärven kunta aloittaa Hellaspolun alueen asemakaavanmuutoksen kaavoitusohjelman mukaisesti. Kaavamuutoksella on tarkoitus mahdollistaa alueelle tehokkaampaa rakentamista sekä osoittaa kevyen liikenteen yhteys Rajamäen tien ali. Lisäksi kaavamuutoksen yhteydessä tarkastellaan alueen kehittämismahdollisuuksia.

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päätti 18.5.2017 § 59 ilmoittaa Hellaspolun alueen asemakaavan muutoksen vireille tulleeksi.

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma tuli nähtäville 15.6.2017.

Hellaspolun alueen suunnittelua varten pidettiin karttakysely eHarava-palvelussa. Kyselyllä selvitettiin taustatietoa alueesta sekä kartoitettiin asukkaiden ja osallisten näkemyksiä Hellaspolun alueen suunnittelusta. Kysely oli avoinna 6.2. - 6.3.2018.

  

  

Lisätietoja:

Tuuli Virtanen
kaavoitusarkkitehti
Puh. 040 317 2375