Klaukkalantie (Mt 132) välillä Kirkkotie- ohikulkutienliittymä

Kaavaa esitetään muutettavaksi siten, että entinen maantiealue muuttuu katualueeksi. Tämän myötä alue siirtyy Nurmijärven kunnan haltuun ja ylläpidettäväksi. Suunnittelualue sijaitsee pääosin Klaukkalantien maantiealueella, ulottuen Klaukkalan taajaman pohjoisosasta eteläosaan välillä Aittakalliontie Metsäkyläntie.  

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta on päättänyt 12.6.2018     § 53 ilmoittaa asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireilletulleeksi.

  • Kaavan valmistelua ja vuorovaikutusta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 16.8.-17.9.2018 välisenä aikana.
  • Kaavaluonnos oli nähtävillä 27.12.2018 - 7.2.2019.
  • Kaavaehdotus on nähtävillä 20.5.-18.6.2019

Kaava on alustavasti tullut vireille koskien Klaukkalantietä välillä Aittakalliontie-Metsäkyläntie. Nyt käsitellään tästä alueesta osa 1, joka koskee väliä Kirkkotie-ohikulkutien liittymä. Eteläiset alueet tulevat valmisteluun myöhemmin.

Lisätietoja:

Katri Peltoniemi
kaavoitusarkkitehti
Puh. 040 317 4660

 

Hannes Häkkinen
vs. asemakaavapäällikkö
Puh. 040 317 4994