Sorvitie, kortteli 3358 tonttit 7,8,9 sekä osa korttelin 3358 puistoalueesta 

Suunnittelualue sijaitsee Klaukkalassa Tornimäen ja Lahnuksentien länsipuolella. Suunnittelualueeseen kuuluu korttelin 3358 tontit 7, 8, 9 sekä osa korttelin 3358 puistoalueesta. 

Asemakaavan muutoksella alueelle mahdollistetaan nykyistä tiiviimpää rakentamista, nykyiset alueet on tarkoitus muuttaa erillispientalojen korttelialueeksi.

 

  • Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päätti 13.3.2018 § 18 ilmoittaa asemakaavan muutoksen vireille tulleeksi. Kaavan vireilletuloa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 29.3.2018 alkaen.
  • Kaavaluonnos oli nähtävillä 2.-23.5.2019

 

Lisätietoja:

Juha Kanniainen
kaavasuunnittelija
Puh. 040 317 2364